ကာမဆႏၵရွိေနေသာ္လည္း လိင္တံ မေတာင့္တင္းျခင္းကို ဘယ္လို ကာကြယ္/ ေျဖရွင္း မလဲ...

Go down

ကာမဆႏၵရွိေနေသာ္လည္း လိင္တံ မေတာင့္တင္းျခင္းကို ဘယ္လို ကာကြယ္/ ေျဖရွင္း မလဲ... Empty ကာမဆႏၵရွိေနေသာ္လည္း လိင္တံ မေတာင့္တင္းျခင္းကို ဘယ္လို ကာကြယ္/ ေျဖရွင္း မလဲ...

Post  kaunglay on Thu Apr 21, 2011 10:43 am

ကာမဆႏၵရွိေနေသာ္လည္း လိင္တံ မေတာင့္တင္းျခင္းကို ဘယ္လို ကာကြယ္/ ေျဖရွင္း မလဲ...


အမ်ဳိးသားမ်ား လိင္ဆက္ဆံရန္အတြက္ ကာမဆႏၵ ရွိေနေသာ္လည္း လိင္တံ မေတာင့္တင္းျခင္း သည္ သံသယ ျဖစ္စရာ မလုိေသာ အားအင္ ကုန္ခမ္းမႈ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ျပီး လိင္ဆက္ဆံစဥ္တြင္ ႏွစ္ဦးစလံုး ေကာင္းမြန္ျပီးေျမာက္ ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ လိင္တံ ေတာင့္တင္း မာေက်ာမႈ မရွိျခင္းကလည္း စိတ္ပ်က္စရာ တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနျခင္းမွာ အမ်ိဳးသားမ်ား အေနျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံလိုစိတ္ မရွိျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ အျခားေသာ စိတ္ခံစားမႈမ်ားေရာျပြန္း ေနျခင္း ဆက္ဆံမည့္ အေဖၚ၏ ဆႏၵကို အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ေနျခင္း မိမိခႏၶာကိုယ္အေပၚ အာရံုစူးစုိက္ႏိုင္မႈ မရွိေတာ့ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသား အေနျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံေဖၚ၏ စိတ္ခံစားမႈ အနိမ့္အျမင့္သည္ လိင္ဆက္ဆံမွဳ စတင္ရန္အတြက္ ဆက္ဆံေရး တစ္ခု ထူေထာင္ေနရျခင္းသည္ ႏွစ္ဦးစလံုး အတြက္ ၾကီးမားေသာ အဟန္႔အတားၾကီး တစ္ခု ျဖစ္ေနျခင္းလည္း ပါ၀င္သည္။

ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျပလည္ေစရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုး အဆင့္ တစ္ဆင့္မွာ အမ်ိဳးသားအေနျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံေဖၚကို မိမိ၏ေတြ ့ၾကံဳေနရေသာ ျပႆနာမ်ားကို ပြင့္လင္း ရိုးသားစြာ ေျပာဆိုတိုင္ပင္ရန္ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားမ်ား အေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈ အတြက္၄င္း၊ သူ၏ အခက္အခဲမ်ား အတြက္၄င္း ပြင့္လင္းစြာ ၀န္ခံေျပာဆိုရန္ အခက္အခဲရွိေနေပလိမ့္မည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ထိုကဲ့သို႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးလာ မႈမ်ားအေပၚ အလြန္နားလည္ ေပးႏုိင္ေသာ သေဘာထားမ်ား ပင္ကိုယ္စရိုက္အတြင္း ရွိျပီးသား ျဖစ္သည္ကို ေမ့ထား၍ မရသင့္ေပ။

အခါအခြင့္သင့္ပါက သူမ၏ ၀ိုင္း၀န္း အေျဖရွာမႈျဖင့္ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ လာေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈ အေနအထားကို ေရာက္ရွိမည့္အျပင္ အမ်ိဳးသား၏ အခက္အခဲ အခ်ိဳ႕ကိုလည္း ေျဖရွင္းျပီးသား ျဖစ္သြားႏုိင္ေပသည္။ လိင္မႈ ကိစၥကို အတူတကြ ေဆာင္ရြက္မည့္ သူမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ဦး၏ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈကို တစ္ဦးက အားေပး ႏွစ္သိမ့္မႈမ်ားျဖင့္ မွ်ေ၀ခံစားမႈမ်ားသည္ အလြန္ထိေရာက္ေသာ ကုသနည္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ လိင္တံေတာင့္တင္းလာေစရန္ အတြက္လည္း အေကာင္းဆံုး အေသခ်ာဆံုးႏွင့္ အမွန္ကန္ဆံုးေသာ ေျဖ၇ွင္းနည္းမွာလည္း မိမိကိုယ္တုိင္ တစ္ကိုယ္တည္း ၾကိတ္၍ ရင္ဆိုင္ျခင္းထက္ ယခုကဲ့သို႔ ပြင့္လင္းစြာ ေျဖရွင္းျခင္းကသာ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ ေပသည္။

တစ္ခါတစ္ရံ လိင္တံေတာင့္တင္းျခင္း မရွိသည့္ အခိုက္အတန္႔ေလးမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရပါက ၾကီးမားေသာ ကိစၥတစ္ခုဟု သတ္မွတ္ျခင္း မျပဳဘဲ ရိုးရွင္းစြာ လက္ခံေပးျပီး မိမိႏွင့္ ဆက္ဆံမည့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္လည္း ပြင့္လင္းစြာ ေက်နပ္ျခင္း/ မေက်နပ္ျခင္းကို ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ေတာင့္တင္း လာျခင္း မရွိေသာ လိင္တံကို အတင္းအဓၶမ ဆက္ဆံမႈ တစ္ခုျပီးေျမာက္ေစရန္ ၾကိဳးစားျခင္းမ်ိဳး မေဆာင္ရြက္သင့္ေပ။ ယခုကဲ့သို႔ ဆိုလိုျခင္းမွာ လိင္ဆက္ဆံမႈကို လံုး၀ စြန္႔လႊတ္ရမည္ဟု ရည္ရြယ္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ အျခားသင့္ေတာ္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြျခင္းျဖင့္ လိင္စိတ္ႏိုးၾကား လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ နမ္းရႈံ႕ျခင္း၊ မထိတထိ တို႔ထိေဆာ့ကစားျခင္း၊ ယုယျငင္သာစြာ ကိုင္တြယ္ျပဳမူျခင္း၊ ခ်စ္ခင္ ျမတ္ႏိုးေသာ ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား၏ မည္သည့္ ကိစၥကုိ မဆို ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လိင္တံကို ရြရြေလး ျဖစ္ေအာင္ မနာက်င္ေစဘဲ တို႔ထိေဆာ့ကစားျခင္း စသည္ျဖင့္ မိမိႏွစ္သက္ လိုလားသလိုေဆာင္ရြက္ ႏုိင္သည္။

အေကာင္းဆံုးေသာ အျခားနည္း တစ္ခုမွာ ႏွိပ္နယ္ ပြတ္သပ္ေပးျခင္း ျဖစ္ျပီး ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသား၏ ခႏၶာကိုယ္မွ ဟိုမုန္းမ်ားကို ႏိုးၾကား ထၾကြလာေစျပီး ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ တုန္႔ျပန္မႈ မ်ားလည္းေကာင္းမြန္လာမည့္ အျပင္ခ်စ္ခင္ ရင္းႏွီးမႈလည္း ပိုမိုရရွိလာေစမည္ ျဖစ္သည္။ ႏွိပ္နယ္မႈ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို လိင္ဆက္ဆံစဥ္ ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းကိုမူ လံုး၀ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ႏိုးၾကားေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျပီး ရက္အနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္ ရက္သတၱပတ္ အေတာ္ၾကာၾကာတြင္ သင္၏ လိင္တံမွာ မာေၾကာေတာင့္တင္းမႈ အျပည့္ျဖင့္ လြယ္ကူစြာ ျပန္လည္ဆက္ဆံ လာႏုိင္သည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ျပီး ယခင္က စိုးရိမ္ခဲ့ေသာ လိင္တံ မေတာင့္တင္းသည့္ ကိစၥမ်ားသည္ ေမ့ေဖ်ာက္နုိင္ေၾကာင္း သိလာရေပမည္။

အကယ္၍ အမ်ိဳးသားသည္ ပံုမွန္ဆက္ဆံေနေသာ လိင္ဆက္ဆံေဖၚ မဟုတ္ဘဲ အျခားေသာ လိင္ဆက္ဆံေဖၚေျပာင္းလဲ မႈမ်ား ရွိေနပါက မိမိ၏ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ားကို ကူညီႏုိင္မည့္ အေထာက္အပံ့ ရရွိႏုိင္ေစရန္ အနည္းငယ္ အခက္အခဲ ရွိႏုိင္ေပေသးသည္။ အမ်ိဳးသား အေတာ္မ်ားမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ စိုးရိမ္ေသာကမ်ား ျခင္းသည္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းအေပၚ အထမေျမာက္ေစေသာ ကိစၥတစ္ခုအျဖစ္ ေျပာၾကားေလ့ရွိၾကသည္။ ထိုစကားမ်ား၏ အေျဖမွာ မိမိကိုယ္ မိမိတစ္ကိုယ္ေရ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား အလြန္အကၽြံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမ်ားသည္ စိုးရိမ္ေသာက မ်ားကို လိင္ဆက္ဆံစဥ္တြင္ မလြဲမေသ ၾကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည္။

အထူးအဆန္းကို ႏွစ္သက္တတ္ေသာ အမ်ိဳးသား တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ မိမိႏွစ္သက္တတ္ေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈ ပုံသ႑န္မ်ား မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ႏိႈးဆြမႈ ပံုစံမ်ားကို အတူဆက္ဆံမည့္ လိင္ဆက္ဆံေဖၚအား ၾကိဳတင္ အသိေပးေျပာၾကား ထားျခင္းသည္ မိမိလိုခ်င္ေသာ အေျခအေန စိတ္ေက်နပ္မႈကို ရရွိေစရန္အတြက္လည္း အေထာက္အပံ့ ေပးေစႏုိင္သည္။

အမ်ိဳးသမီး အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား လိင္တံ မေတာင့္တင္းျခင္းအေပၚ အလြန္အကၽြံ အာရံုစိုက္မႈ မရွိဘဲ အမ်ိဳးသားမွ ရွင္းျပေနသည့္ တုိင္ေအာင္ မ်ားစြာ အက်ိဳးအျပစ္ ေ၀ဖန္လိုျခင္းလည္း မရွိၾကေပ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အဓိက လိုအပ္ခ်က္မွာ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းမႈႏွင့္ စိတ္ေက်နပ္မႈ မ်ားကို အခ်ိန္ၾကာၾကာ ရယူႏုိင္ျခင္းကိုသာ အလိုရွိၾကျပီး အမ်ဳိးသား အေနျဖင့္ ေက်ာက္စိုင္ေက်ာက္ခဲ ကဲ့သို႔ မာေက်ာေသာ လိင္တံမရွိသည့္တုိင္ သူမ ေက်နပ္ႏုိင္သည့္ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုသာ ရရွိမည္ဆိုပါက နွစ္သက္ ေက်နပ္တတ္ၾကစျမဲ ျဖစ္သည္။

အခ်က္တစ္ခ်က္ အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး၏ လိင္အဂၤါကို ႏိႈးဆြျခင္းျပဳရာတြင္ လိင္တံျဖင့္ ဆက္ဆံျခင္းအျပင္ အျခားထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေက်နပ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာလည္း ရွိေသးသည္။

အမ်ိဳးသားမ်ား အေနျဖင့္ လိုလားေသာ ခ်စ္ခင္ ျမတ္ႏိုးစိတ္သည္လည္း လိင္ဆက္ဆံရန္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ လံႈ႕ေဆာ္မႈထဲတြင္ ပါ၀င္သည္။

လိင္တံေတာင္းတင္းျခင္းကို အေႏွာင့္အယႈက္ျဖစ္ေစတတ္ေသာ သတိျပဳရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတုိင္းျဖစ္သည္။

အရက္အလြန္အကၽြံေသာက္သံုးျခင္း။ ။ ယမကာ မွီ၀ဲရာရတြင္ အမ်ိဳးသားတစ္ေယက္ အေနျဖင့္ တစ္ေန႔တာအတြက္ ဘီယာ ေျခာက္ခြက္ (သို႔) ဖန္ခြက္ငယ္ျဖင့္ ၀ိုင္ေျခာက္ခြက္ ထက္ ပိုမိုမေသာက္သံုး သင့္ေပ။ အရက္ သုိ႔မဟုတ္ ဘီယာကို ေန႔စဥ္ မွီ၀ဲတတ္သူ ျဖစ္ပါက တစ္ပတ္လ်င္ ႏွစ္ရက္ခန္႔ အရက္လံုး၀ မေသာက္ေသာ ေန႔မ်ားအျဖစ္ သီးျခား သတ္မွတ္ ထားသင့္သည္။

ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးျခင္း။ ။ ေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ လိင္စိတ္ က်ဆင္းမႈကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အေရးအၾကီးဆံုး ႏွင့္ အဓိက အက်ဆံုး အေၾကာင္းအရင္း တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့ခ်ရန္ ၾကိဳးစား ေနသူမ်ားသည္ ေသြးလည္ပတ္မႈ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျပီးေနာက္ လိင္အဂၤါမ်ားသို႔ ေသြးပို႔လႊတ္မႈ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို အေႏွာင့္ အယႈက္ျဖစ္ေစသည့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာေစႏုိင္သည္။ အသက္ ေလးဆယ္ေက်ာ္ေနေသာ အမ်ဳိးသားမ်ား အေနျဖင့္ လိင္စိတ္ က်ဆင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းကို အမ်ားဆံုး ျမင္ေတြ႕ရေလ့ ရွိျပီး ၄င္း အေျခအေနမ်ားကို ေက်ာ္လႊားရန္ အတြက္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကို ဦးစြာ စြန္႔လႊတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

မိမိ၏ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ျပီး အမွ်င္ဓါတ္ၾကြယ္၀ေသာ အစားအစာနွင့္ အဆီနည္းေသာ အစားအစာမ်ားကို စားသံုးျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေသာ ဘ၀သစ္ကို ရႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ပံုမွန္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းသည္လည္း လိင္ဆက္ဆံမႈ၏ အေကာင္းဆံုး အက်ိဳးအေက်းဇူးမ်ားကို ျဖစ္ေစေသာ အေထာက္အကူ တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။

ေလ့က်င့္ခန္း အလြန္အကၽြံ ျပဳလုပ္ျခင္း။ ။ေလ့က်င့္ခန္း အလြန္အကၽြံ ျပဳလုပ္ျခင္း ဆုိရာ၌ စက္ဘီစီး အားကစား က့ဲသို႔ ခြန္အား စိုက္ထုတ္ျပီး စီးနင္းေသာ စက္ဘီးမ်ားကို စီးျခင္းျဖင့္ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ရာတြင္ စက္ဘီး ထုိင္ခံုသည္ အလြန္ က်ဥ္းေျမာင္းျပီး မာေက်ာလြန္းသည့္ ထုိင္ခံုအမ်ဳိးအစားကို လံုး၀ ေရွာင္က်ဥ္ရမည္။ မာေက်ာေသာ စက္ဘီးထိုင္ခုံမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား လိင္အဂၤါ၏ အဓိက ေသြးလႊတ္ေက်ာမ်ားကို ပ်က္စီးေစႏုိင္ျပီး အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ လိင္တံ ေတာင့္တင္းလာျခင္း မရွိေတာ့သည္မ်ားကိုပါ ၾကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည္။

စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားျခင္း။ ။ လိင္ဆက္ဆံမႈ ျပႆနာမ်ား၏ အဓိက အရင္းအျမစ္မွာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားမွ စတင္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးအေနျဖင့္ ေတာင့္ခံထားရျခင္း သို႔ မဟုတ္ စိုးရိမ္ ထိပ္လန္႔ေနရျခင္းသည္ လိင္ဆက္ဆံျခင္း၏ သာယာေသာ ဘ၀ကို အဆိုးရြားဆံုး ထိခိုက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အခ်ိန္မ်ားကို ၾကံဳေတြ႕ေနရပါက အေကာင္းဆံုးမွာ သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိစြာျဖင့္ မိမိအိပ္ယာေပၚတြင္ထက္ အျခားလြတ္လပ္ေသာ ေနရာတြင္ အနားယူျပီး ပံုမွန္အေနအထား ေရာက္သည္အထိ ေစာင့္ဆုိင္းရမည္ ျဖစ္သည္။

ပဋိဇီ၀ေဆး၀ါး ပံုမွန္သံုးစြဲေနရျခင္း။ ။လိင္တံ မေတာင့္တင္းသည့္ ျပႆနာ ၾကံဳေတြ႕ခံစားေနရသည့္ ကာလ ၃ လထက္ ေက်ာ္လြန္ပါက မိမိတြင္ ပံုမွန္ ေသာက္သံုး ေနရေသာ ေဆး၀ါးမ်ား ရွိေနပါလ်င္ ထိုေဆး၀ါးမ်ား အားလံုးကို ယူေဆာင္သြားျပီး အေထြေထြေရာဂါ အထူးကု ဆရာ၀န္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္ သင့္သည္။ ေဆး၀ါးမ်ား ေသာက္သံုးျခင္းသည္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဟိုမုန္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အက်ိဳး သက္ေရာက္ေစျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစသည့္ အတြက္ ၄င္းအခ်က္ကို တတ္သိနားလည္ေသာ ဆရာ၀န္မ်ားမွ ၾကည့္ရႈေပးျခင္းျဖင့္ အေျဖမွန္ကို သိ၇ွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ျပီးလိင္တံ မေတာင့္တင္းျခင္းသည္ အျခားေသာ က်န္းမာေရး အခ်က္ျပ သေကၤတအျဖစ္ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ အျခား သက္ဆုိင္ရာ ေရာဂါမ်ား ရွိမရွိ စစ္ေဆး သိရွိႏိုင္သည္။ လိုအပ္ပါက အထူးကု ဆရာ၀န္၏ ညြန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ဆီးစစ္ျခင္းမ်ားကိုပါ ျပဳလုပ္သင့္သည္။ သက္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ ကုသမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ရယူႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ကာမႏိုးၾကားေစသည့္ ေဆး၀ါးမ်ား ပံုမွန္သံုးစြဲေနရျခင္း။ ။ အမ်ိဳးသား အခ်ိဳ႕မွာ ဆီးက်ိတ္ခြဲစိတ္ထားသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ေက်ာရိုးဒဏ္ရာ ရရွိ ထားသူမ်ားသည္ ကာမ ဆႏၵအတြက္ ကာမႏုိးၾကားေဆး ( Viagra ) မ်ားကို ပံုမွန္သံုးစြဲေနရသူမ်ား ျဖစ္ျပီး ေဆး၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအျဖစ္ ႏွလံုးခုန္ျမန္ေစျခင္းႏွင့္ ႏွလံုးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစတတ္သည္။

ဆရာ၀န္ျဖင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း။ ။ လိင္တံ မေတာင့္တင္းေသာ ကာလ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ ေက်ာ္လြန္လာပါက ဆရာ၀န္ျဖင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္းသည္ အေရးၾကီးေသာ ကုသမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး ဆရာ၀န္မွ အမ်ိဳးသား၏ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ ဟိုမုန္း အားတိုးေဆးမ်ားကို ခ်ိန္ဆေပးမည္ ျဖစ္ျပီး အျခားကုသမႈ မ်ားႏွင့္အတူ ကာလတစ္ခု အတြင္း မိမိလိုခ်င္ေသာ လိင္တံ ေတာင့္တင္းသည့္ အေနအထားကို ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုက္သင့္ေသာ ေသြးစစ္ေဆးျခင္းမ်ားမွ ဟိုမုန္း ပမာဏ တုိင္းတာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျပီးသင့္ေတာ္ေသာ ကုသမႈမ်ားကို ခံယူသင့္သည္။ ယခုအခါ ဟိုမုန္း ပမာဏ နိမ့္က်ေနသူမ်ား အတြက္ ဆီးလမ္းေၾကာင္း အတြင္းသို႔ ေဆး၀ါးတစ္ခ်ိဳ႕ ထည့္ေပးျခင္းျဖင့္ ဆီးသြားျပီးပါက လိင္တံေတာင္းတင္းေသာ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိ လာႏုိင္ေအာင္ ကုသေပးနုိင္ျပီ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေဆး၀ါး သံုးစြဲထားပါက ငါးမိနစ္မွ ဆယ္မိနစ္အထိ လိင္တံေတာင့္တင္းေနေစျခင္းျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံမႈ ျပီးဆံုးသည့္တုိင္ ဆက္လက္ စြမ္းေဆာင္ သြားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ကိရိယာ တန္ဆာပလာမ်ား အသံုးျပဳျခင္း။ ။ ေလျပြန္မ်ားကို လိင္တံတြင္ တပ္ဆင္ျပီး ေရွ႕တိုးေနာက္ငင္ ျပဳလုပ္၍ ေသြးလႊတ္ေၾကာမ်ားကို ႏုိးၾကား ေစေအာင္ ျပဳလုပ္ေသာနည္းကို ေစ်းကြက္အတြင္း အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ အေတာ္မ်ားမ်ားလည္း သံုးစြဲေနၾကေလ့ ရွိသည္။

ေသြးလည္ပတ္မႈ ေကာင္းမြန္ေစျခင္း။ ။အာရံုေၾကာ တစ္ရွဴးမ်ား ကို ထိခိုက္ေစတတ္ေသာ ဖ်ားနာမႈမ်ား ခံစားရပါက အဖ်ား မတာရွည္ေအာင္ အလ်င္အျမန္ ကုသရမည္။ အာရံုေၾကာမ်ား၏ ထိခိုက္မႈသည္ လိင္တံ ေတာင့္တင္းမႈ ရွိျခင္း၊ မရွိျခင္းႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္လ်က္ ရွိသည္။ စတီးရိုက္ ပါေသာ ေဆး၀ါးမ်ားကို သံုးစြဲျခင္း၊ ေသြးအလြန္အကၽြံ မတုိးေစရန္လည္း ဂရုစိုက္ထိန္းသိမ္း သင့္သည္။ စိတ္က်ေရာဂါ ျဖစ္ေပၚေသာအခါ ေသာက္သံုးရေသာ ေဆး၀ါးမ်ားသည္ လိင္ေတာင့္တင္းမႈကို အေႏွာင့္အယႈက္ ျဖစ္ေစသျဖင့္ စိတ္က်ျခင္း မျဖစ္ရေအာင္ ဂရုစိုက္ေနထိုင္ရမည္။

အထူးသတိျပဳရန္ အခ်က္အျဖစ္ လိင္ဆက္ဆံ ခါနီးတြင္ လိင္တံ မေတာင့္တင္းပါက "င့ါကို မခ်စ္လို႔ဘဲ၊ ငါမလွလို႔ဘဲ၊ ငါက လိင္မႈေရးရာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဆြဲေဆာင္မႈ မရွိလို႔ဘဲ" ဟု မိမိ၏ လိင္ဆက္ဆံေဖၚက အထင္ေရာက္သြားမည္ဟု အမ်ိဳးသားတို႔ အစိုးရိမ္ လြန္တတ္ျခင္းမွာလည္း မွားယြင္းမႈ တစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ မိမိ၏ လိင္ဆက္ဆံေဖၚအား အေကာင္းဆံုး ရွင္းျပျပီး ဆက္ဆံေဖၚ စိတ္ေက်နပ္မႈ ရရွိေစရန္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္ေသာ အျခားနည္းမ်ားျဖင့္ ကာမသုခ အရသာမ်ားကို ျဖည့္စြမ္းျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ဦးသား ေျပေလ်ာ့ေသာ ခံစားမႈကို ရရွိ ႏုိင္ေပ ေသးသည္။


မွတ္ခ်က္။ ။ MMDailyNews မွ ကူးယူတင္ျပထားပါသည္။
kaunglay
kaunglay
ၾကီးၾကပ္သူ
ၾကီးၾကပ္သူ

Posts : 46
Join date : 2011-02-27
Age : 35
Location : Yangon

View user profile

Back to top Go down

ကာမဆႏၵရွိေနေသာ္လည္း လိင္တံ မေတာင့္တင္းျခင္းကို ဘယ္လို ကာကြယ္/ ေျဖရွင္း မလဲ... Empty Re: ကာမဆႏၵရွိေနေသာ္လည္း လိင္တံ မေတာင့္တင္းျခင္းကို ဘယ္လို ကာကြယ္/ ေျဖရွင္း မလဲ...

Post  moetcl on Fri Sep 02, 2011 11:52 am

gooc post ..................
thanks for sharing...................
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy

moetcl
ေပါက္စေလး
ေပါက္စေလး

Posts : 1
Join date : 2011-09-02

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum