စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

Go down

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား Empty စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

Post  Myanmar Sex on Sat Feb 26, 2011 10:08 pm

ေအာက္တြင္ရွိေသာစည္းကမ္းခ်က္မ်ား ကို ေ၀ဖန္အၾကံေပးနိုင္ပါသည္။ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အၾကံဳျပဳခ်က္မ်ားကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္

၁။ ျမန္မာဆက္(စ္) ဆိုဒ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး၊လူမ်ိဳးေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပို႔စ္မ်ား ၊ ေတာ့ပစ္မ်ား၊ သီခ်င္းမ်ား၊ ရုပ္သံဖိုင္ မ်ား ၊႐ုပ္ပံုမ်ား အား လံုး၀ (လံုး၀) တင္ခြင့္မျပဳပါ။

၂။ ျမန္မာဆက္(စ္) ဆိုဒ္တြင္ အျခားေသာ ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ ႐ွဳံ႕ခ်၊ ကဲ့ရဲ႕၊ ေလွာင္ေျပာင္ေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ဘေလာ့ မ်ားအား လံုး၀(လံုး၀) ေဆြးေႏြးတင္ျပေရးသားျခင္း ခြင့္မျပဳပါ။

၃။ျမန္မာဆက္(စ္) ဆိုဒ္္တြင္ အျခားေသာ တရားမ၀င္ ေၾကျငာေသာ စာသားမ်ားႏွင့္ Spam ဟု သက္ေရာက္ေစမည့္ ပို႔စ္တင္ျခင္းမ်ား ခြင့္မျပဳပါ။

၄။ ျမန္မာဆက္(စ္) ဆိုဒ္္တြင္ ေမာ္ဒယ္၊ ႐ုပ္ရွင္မင္းသမီး၊ အဆိုေတာ္မဟုတ္ေသာ သာမန္အရပ္သူ မိန္းကေလးမ်ား၏ ဓါတ္ပံုမ်ား၊ရုပ္သံဖိုင္မ်ား အားလံုး၀(လံုး၀)မတင္ရပါ။ မလိုက္နာပဲ တင္ခဲ့၍ ျပႆနာတစံုတရာ ျဖစ္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ တင္သူ၏ တာ၀န္သာျဖစ္သည္။ အက္မင္ မ်ား (သို႔) ေမာ္ဒေရတာမ်ားမွ မသင့္ေလ်ာ္ဟု ထင္ျမင္ေသာရုပ္ပံုမ်ား ၊ရုပ္သံဖိုင္မ်ား အား (အခ်ိန္မေရြး) တည္းျဖတ္ျခင္းခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ (မည္သည့္ေျဖရွင္းခ်က္မွမေပးပါ)

၅။ ျမန္မာဆက္(စ္) ဆိုဒ္တြင္ သာမန္အရပ္သူ မိန္းကေလးမ်ား၏ အမည္၊ ေနရပ္၊ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားအား ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းမ်ား လံုး၀ (လံုး၀) ခြင့္မျပဳပါ။

၆။ျမန္မာဆက္(စ္) ဆိုဒ္တြင္ အဖြဲ႕အမ်ားစု၏ အျမင္တြင္ ၾကမ္းတမ္းေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အဖြဲ႕၀င္အခ်င္းခ်င္း ေလစားမႈမရွိေစႏိုင္သည့္ စကားမ်ား၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ေသြးခြဲလိုသည့္ စကားမ်ား၊ ႐ုိင္းျပသည့္စကားလံုးမ်ားအား လံုး၀ (လံုး၀) ခြင့္မျပဳပါ။


၇။ျမန္မာဆက္(စ္)ဆိုဒ္ Administrator သို႔မဟုတ္ Moderator မ်ားသည္ေရးသားတင္ရွိထားေသာ ရုပ္ပံု ၊ရုပ္သံဖိုင္ ၊ဘေလာ့ ၊ပို႔စ္မ်ားကို ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္း မရွိဘဲျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ဖ်က္ပစ္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

၈။ ျမန္မာဆက္(စ္)ဆိုဒ္္တြင္ ကိစၥႀကီးငယ္ရွိပါက အဖြဲ႕၀င္အမ်ားစုႏွင့္တိုင္ပင္၍ အက္မင္ အဖြဲ႕မွ လိုအပ္သလို ကူညီေျဖရွင္းေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုဒ္ ႏွင့္ မန္ဘာမ်ားအား အက်ဳိးရွိေစမည့္ မည္သည့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ဳိးမဆို လြပ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးခြင့္ရွိပါသည္။ အက္မင္ႏွင့္ေမာ္ဒေရတာအဖြဲ႔မွ တတ္ႏိုင္သမွ် မန္ဘာမ်ား၏ အၾကံဥာဏ္ကို လက္ခံၫႇိႏႈိင္းေပးပါမည္။ ၫႇိႏႈိင္း၍မရပါက အက္မင္ႏွင့္ေမာ္ဒေရတာအဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာ အတည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာဆက္(စ္)ကို ၀င္ေရာက္ျခင္းအားျဖင့္ အထက္ပါစည္းကမ္းမ်ားအား လိုက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ အသက္ ၁၈ႏွစ္ျပည့္ျပီးေၾကာင္း ၀န္ခံပါသည္။
Myanmar Sex
Myanmar Sex
အုပ္ခ်ဳပ္သူ
အုပ္ခ်ဳပ္သူ

Posts : 49
Join date : 2011-02-17

View user profile http://forum.myanmarsex.cz.cc

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum